29 Kasım 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 350.385
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 21.655
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 213
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20.007
Siyaset

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve…

Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi …

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve…

Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını güzelleştirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinde kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kuluçka merkezlerinde yer alabilecek girişimcilerin niteliklerinin sağlıklı bir halde belirlenmesi amaçlanıyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na, “Kuluçka Teşebbüsçüsü, Ar-Ge Binası, Atölye, Stajyer” tarifleri ekleniyor.

Kıymetlendirme Şura toplantılarına, Genel Müdür dışında yöneticiler de başkanlık edebilecek.

Kıymetlendirme Şurasında, teknoloji konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş sayısı artırılacak. Müracaatları pahalandırmak üzere bakanlık temsilcisi başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı ve bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren, en az biri özel kuruluş olmak kuralıyla iki kurum yahut kuruluştan birer temsilcinin iştirakiyle Kıymetlendirme Heyeti oluşturulacak.

Bakanlık müsaadesi koşulu getiriliyor

Bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin, belirtilen yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermesini temin için temel mukavelesi ile bu mukavelede yapacağı değişikliklerin izlenebilmesi hedefiyle bakanlık müsaadesi koşulu getirilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından, bölge alanları dışında Kıymetlendirme Heyetinin kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca müsaade verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında zorlayan sebep halleri dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanının kelam konusu alanın ilanına ait kararı, karar ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacak.

Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen kurallar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve dokümanları müddetinde vermemeleri halinde kontrat feshedilecek. Fesih ise tahliye nedeni sayılacak.

Teknoparklara Ar-Ge binası, makine, ekipman ve yazılımlara yönelik takviye

Teklifle, teknoparklara yapılaşma için verilen dayanağın yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik dayanakların verilebilmesi amaçlanıyor.

Bölgelerde altyapı, yönetim binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasıyla atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlarla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen yahut yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarıyla ilgili masraflar, yardım emeliyle bakanlık bütçesine konulan ödenekle hudutlu olmak üzere karşılanabilecek.

Teklifle, desteklenecek program alanlarından mezunların Ar-Ge işçisi statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam edilebilmeleri ve böylelikle bu programlardan mezunların istihdamının artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu çalışana de dayanak motamot uygulanacak.

Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge çalışanı için 2 yıl müddetle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sonlu olmak üzere dayanak sağlanacak.

Girişimcilere kural

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen karları meblağı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu fiyatın yüzde 2’si pasifte süreksiz bir hesaba aktarılacak. Aktarılması gereken fiyat yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sonlu olacak. Bu meblağın, süreksiz hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş teşebbüs sermayesi yatırım fonu hisselerinin satın alınması yahut teşebbüs sermayesi yatırım iştirakleri ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan öteki girişimcilere sermaye olarak konulması kural olacak.

Kelam konusu meblağın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden istisna edilen karlar fiyatının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına husus edilemeyecek. Bu fiyat nedeniyle vaktinde alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu fiyat ve oranları, birlikte ya da başka farklı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Teşviklerin müddeti uzatılıyor

Teklifle, kanunda yer alan teşviklerin müddeti uzatılıyor. Yönetici şirketlerin, elde ettikleri karlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarları, 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Teklifle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amaçlanıyor. 31 Aralık 2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve dayanak işçisinin bu misyonları ile ilgili fiyatları üzerinden minimum geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi patron payına ait teşviklerden yararlanacak olan takviye çalışanı sayısı, Ar-Ge ve tasarım işçisi sayısının yüzde 10’unu aşamazken, toplam işçi sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak.

Teklifle, esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak bölgede yer alan işletmelerde çalışan işçinin faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında da yürütmesi ve kanunla sağlanan dayanak ve muafiyetlerden birebir formda yararlanması emeliyle bir değişiklik yapılıyor. Bölgede yer alan işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine husus edilen toplam çalışma müddetlerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili işçinin, bölge dışında geçirdikleri müddetler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.

Teklifle, 31 Aralık 2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, bölgede faaliyette bulunanlara bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye takviyeleri, beyan edilen gelirin yahut kurum çıkarının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari karın ve kurum karının tespitinde indirim konusu yapılacak.

İndirim konusu yapılacak meblağ, yıllık olarak 1 milyon lirayı aşamayacak.

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye takviyelerinin transferinden itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, hisselerin satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da büsbütün geri alınması halinde indirim hasebiyle vaktinde tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faiziyle tahsil edilecek.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

 Haberler.com https://www.haberler.com/teknoloji-gelistirme-bolgeleri-kanunu-ile-bazi-13650422-haberi/

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Tüm misafir ve üyelerimiz yaptıkları yorum ve yazılar dan sorumludurlar.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL