16 Ocak 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 167.211
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 8.314
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 169
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9.109
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: Sorunlu kredi stoku 410 milyar TL

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yayımladığı Finansal İstikrar raporunda yer alan bilgilere nazaran, Türk bankacılık bölümünün sıkıntılı kredi …

Merkez Bankası açıkladı: Sorunlu kredi stoku 410 milyar TL

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yayımladığı Finansal İstikrar raporunda yer alan bilgilere nazaran, Türk bankacılık bölümünün sıkıntılı kredi stoku, 2020 yılı Eylül ayı sonu prestijiyle yaklaşık 410 milyar TL’ye ulaştı.

Mart ayında yaklaşık 295 milyar TL olan “yakın izlemedeki” krediler, eylül sonunda 360 milyar TL’ye yükseldi.

“Tahsili gecikmiş” krediler ise pandemi devrinde yine yapılandırma imkanlarının artırılması ve yasal takip müddetinin 90 günden 180 güne yükseltilmesi sayesinde mart-eylül aralığında 150 milyar TL civarında yatay bir seyir izledi.

Faizlerin süratle artması, kredi büyüme suratının yavaşlaması ve yapılandırma ile ötelemelerin vadesinin gelmesiyle bankalardaki sıkıntılı kredilerin artması bekleniyor.

TCBM: TAHSİLİ GECİKMİŞ KREDİLERDE ARTIŞ OLABİLİR

Raporda, önümüzdeki devirde tahsili gecikmiş kredi oranında artış olabileceği şu sözlerle belirtildi:

“Kredilerin yakın izleme ve tahsili gecikmiş olarak sınıflandırılmasına yönelik düzenlemenin gelişimi, yapılandırılan yahut ötelenen kredilerde geri ödeme vadelerinin yaklaşması ile kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı olarak önümüzdeki devirde tahsili gecikmiş kredi oranında artış gözlenebileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, iktisattaki toparlanmanın katkısıyla tahsili gecikmiş kredi artışının makul seviyelerde kalması beklenmektedir.”

BDDK’NIN SÜREYİ UZATMASI RAHATLATTI

Raporda, 2019 yılı sonunda yüzde 5,4 düzeyine yükselen tahsili gecikmiş kredi oranlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredilerin yakın izleme ve tahsili gecikmiş olarak sınıflandırma müddetlerini uzatan düzenlemesi, yapılandırma ve taksit öteleme uygulamalarına ek olarak mevcut Rapor devrinde kredi hacminde yaşanan kuvvetli artış ve iktisadi faaliyetteki süratli toparlanma sayesinde 2020 yılının Eylül ayı sonunda yüzde 4,1’e gerilediği belirtildi.

TCMB ayrıyeten, “döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yabancı para kredilerin TL karşılığının yükselmesi de TL cinsi canlı kredi bakiyesini artırarak tahsili gecikmiş kredi oranı düşüşünde rol oynamıştır” dedi.

Firma ve ferdî kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı 2020 Eylül ayı prestijiyle sırasıyla yüzde 4,6 ve 2,3 olarak gerçekleşti. Bu periyotta büyük firma ve KOBİ (küçük ve orta büyüklükte işletmeler) tahsili gecikmiş kredi oranları sırasıyla yüzde 3,7 ve 6,5 oldu. KOBİ’lerin tahsili gecikmiş kredi oranı 2020 yılı başında yüzde 9,2 ile tepe yapmıştı.

KREDİLER 5 KÜMEDE SINIFLANDIRILIYOR

Bankalar kredilerini, “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2009 yılından bu yana beş küme altında sınıflandırıyor.

Birinci (standart nitelikli) ve ikinci (yakın izleme) kümede canlı krediler; üç (tahsil imkânı sınırlı), dört (tahsili şüpheli) ve beşinci (zarar niteliğinde) kümelerde tahsili gecikmiş olan krediler sınıflandırılıyor.

2019 Mart periyodu için hesaplanan Türk bankacılık kesimi kredi portföyü geçiş matrisine nazaran, evvelki yıl yakın izlemedeki kredi olarak sınıflandırılan kredilerin yaklaşık yüzde 19’u tahsili gecikmiş kredi sınıflarına geçiş yapmıştı. Bir evvelki yılda tahsili gecikmiş olarak sınıflandırılan kredilerin yine canlı kredi olarak sınıflandırılma ihtimali yüzde 0,6’da kalmıştı.

YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER NEDİR?

“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”te “İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler” şu biçimde tanım ediliyor:

Bu kümede;

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzelkişilere kullandırılmış olan, lakin, makroekonomik kurallardaki yahut borçlunun faaliyet gösterdiği kesimlerdeki yahut bunlardan bağımsız olarak borçluya ait olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlusunun ödeme gücünde yahut nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçekleşeceği varsayım edilen yahut

2) Kredinin kullandırıldığı esnada borçlunun kıymetli ölçüde finansal risk taşıması üzere nedenlerle yakından izlenmesi gereken yahut

3) Anapara ve/veya faiz ödemelerinin kredi mukavelesinde yer alan kaidelere uygun olarak yapılmasında problemler doğması olası olan ve bu meselelerin giderilmemesi durumunda teminatlara başvurulmaksızın borcun tümüyle tahsil edilememe riski bulunan yahut

4) Borçlusunun kredi değerliliği kredinin verildiği güne nazaran zayıflamamış olmakla birlikte sistemsiz ve denetimi güç bir nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zayıflama ihtimali olan yahut

5) Kredi değerliliğinin zayıflaması olarak yorumlanamayacak nedenlerle anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden yahut ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken fakat doksan günü geçmeyen yahut

6) TFRS 9 kapsamında borçlusunun kredi riskinde kıymetli derecede artış olan yahut

7) Geri ödemesi büsbütün teminata bağlı olan kredilerde teminatın net gerçekleşebilir pahası alacak fiyatının altına düşen yahut

8) Birinci Kümede yahut İkinci Kümede izlenirken tekrar yapılandırmaya bahis edilen ve donuk alacak olarak sınıflandırma şartlarını taşımayan yahut

9) Donuk alacak kümelerinde izlenirken tekrar yapılandırmaya bahis edilen ve 7’nci hususta belirtilen şartların gerçekleşmesini müteakiben canlı alacak olarak sınıflandırılan, krediler sınıflandırılır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Tüm misafir ve üyeler yaptıkları yorum ve yazılar dan sorumludurlar.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL