30 Kasım 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 358.816
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 24.317
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 189
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 23.273
Genel Güncel

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianamede çarpıcı detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu’nun faal gazetecilerinden Washington Post muharriri Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle alakalı …

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianamede çarpıcı detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Orta Doğu’nun faal gazetecilerinden Washington Post muharriri Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle alakalı yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve duruşmaya sevk edilen ikinci argüman evrakında sansasyonel detaylara yer veriliyor.

Argüman Dokümanında, sorus¸turma kapsamında daha önce hazırlanan tez evrakı kapsamında 20 maznunun suçlamasının hali hazırda İstanbul 11. Ağır Ceza Duruşmasında sürdüğü anlatıldı.

Hadisenin kapsam ve niteligˆi, suc¸un is¸lenis¸ s¸ekli dikkate alınarak, ispatları yok etmek yahut isteyerek o¨ldu¨rme aksiyonuna dogˆrudan katılmak ve azmettirmek suretiyle is¸tiraki bulunan s¸u¨phelilerin tespiti emeliyle sorus¸turmaya devam edildiğine vurgu yapıldı.

Argüman Dokümanında, bu soruşturmada da Kaşıkçı’ın bogˆularak o¨ldu¨ru¨lmesi ve cesedinin parc¸alanarak yok edilip ortadan kaldırılmasına dogˆrudan katılmak suretiyle “planlayarak ve canavarca hisle azap sürükleterek isteyerek öldu¨rme” suc¸unu is¸ledigˆi savıyla s¸u¨pheliler Sultan Yahya A. Abdulbari ve Yasir Halid B. Salman hakkında sorus¸turma açıldığı söz edildi.

Argüman Evrakında, sorus¸turmada delillerin tespiti ve bir ortaya gelebilmesi ic¸in bas¸konsolosluk binası, konutu ve arac¸larında yapılacak arama ve tahlillerle alakalı olarak Suudi Arabistan Krallıgˆı yetkilileri ile türlü yazıs¸ma ve go¨ru¨s¸meler reelleştirildiği belirtildi. Tez Evrakında, bunun sonucunda 9 Ekim 2018’de so¨z konusu is¸lemlerin yapılması yo¨nu¨ndeki notaya ragˆmen tahlillerin sadece go¨zle reelleştirilmesine müsaade verildiği kaydolundu.

“CİDDİ DİRENİŞ VE YASAKLAMALARLA KARŞILAŞILDI”

Sav Dokümanında, biyolojik malzemeler ile parmak izi aras¸tırması, vu¨cut izi ve biyolojik yıkıntıların kimyevi yo¨ntemlerle aranması, luminol kimyevi unsur ile kan izi aranarak o¨rnekler alınması s¸eklindeki analiz ic¸in degˆerlendirme yapılacagˆının belirtilmesi u¨zerine 9 Ekim 2018’de alınan duruşma kararına ragˆmen analiz is¸lemlerinin hakikatleştirilmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

İki u¨lke makamları tarafından sürdürülen go¨ru¨s¸melerde varılan uzlaşma sonucunda konsolosluk yetkililerinin 15 Ekim 2018’de mevzubahisi is¸lemlerin yapılmasına müsaade verdiği aktarılan argüman evrakında, duruşma kararları ile konsolosluk binasında 15 Ekim 2018’de bas¸layıp 16 Ekim 2018’de sona eren, mesken ve arac¸larda 17 Ekim 2018’de bas¸layıp 18 Ekim 2018’de sona eren arama, luminol akışkan ve UV ıs¸ık kaynagˆı ile tahliller yapıldığı kaydolundu.

Sav Evrakında, alakalı yasa hususları uyarınca “mu¨lkilik” prensibi ve Viyana Konsolosluk I·lis¸kilerine Dair So¨zles¸me hu¨ku¨mleri dikkate alınarak Suudi Arabistan yetkililerinden arama ve analiz müsaadesi arz edildiği belirtilerek, “Suudi yetkililer, yapılan go¨ru¨s¸melerde önemli direnis¸ ve yasaklamalar c¸ıkarmasına ragˆmen cumhuriyet bas¸savcılıgˆımızın ısrarlı arzları sonucunda gecikmeli olarak verilen müsaade sonrasında birinci arama ve el koyma is¸lemi 15 Ekim 2018 tarihinde yapılabilmis¸tir. Bu nedenle hadisede yetkili sorus¸turma makamının mantıklı su¨rede go¨revini yerine getirdigˆi, lakin konsolosluk u¨lkesi yetkililerince önemli direnis¸ ve yasaklamalarla kars¸ılas¸ıldıgˆı ac¸ıktır.” denildi.

İSPATLARI KARARTAN ŞÜPHELİLER

Arama ve tahlillerin yapılmaya bas¸landıgˆı 15 Ekim 2018’den o¨nceki tarihlerde, ortalarında ispatların silinmesi, yok edilmesi ve karartılması ic¸in Türkiye’ye geldigˆi tespit edilen s¸u¨pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I·brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi hakkında “suc¸ delillerini yok etme, saklama yahut degˆis¸tirme” suc¸undan sorus¸turma başlatıldığı anlatılan tez dokümanında, kuşkuluların ülkeye giriş-çıkış tarihlerine detaylı olarak yer verildi.

Tez Evrakında, maktul Cemal Kaşıkçı’nın konutluluk is¸lemlerini bas¸latmak u¨zere 28 Eylül 2018’de Fatih Belediye Bas¸kanlıgˆına bas¸vuru ic¸in gittiklerinde, burada konutluluk ic¸in bekar oldugˆuna dair evrak alması gerektigˆi söylendiği anlatılarak, Kaşıkçı’nın buna mu¨teakip birebir gu¨n nis¸anlısı Hatice Cengiz ile Suudi Arabistan Krallıgˆı I·stanbul Bas¸konsoloslugˆuna gittiği belirtildi.

Burada Hatice Cengiz’in dışarıda beklediği, saat 10.04 sıralarında Bas¸konsoloslugˆa giren maktul Cemal Kaşıkçı’nın bekar oldugˆuna ilis¸kin evrak arzıyla alakalı is¸lemler için s¸u¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari ile go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨ söz edilen tez evrakında, burada kendisine is¸lemlerinin yetis¸meyecegˆi mazeretiyle 2 Ekim 2018’de buluşma verildiği kaydolundu.

ÖLDÜRME TASARISI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN’A GİTMİŞLER

Sav Dokümanında, maktulun 2 Ekim 2018’de tarihinde konsoloslugˆa tekerrür gelecegˆi konusunda haklarında daha o¨nce “Planlayarak ve canavarca hisle azap sürükleterek isteyerek öldu¨rme suc¸una azmettirmek” kabahatinden dava açılan Suudi Arabistan Krallıgˆı yetkilileri Ahmet Bin Muhammed El Çok ve Saud Al Kahtani tarafından bilgi edinildigˆi aktarıldı.

Bunun üzerine maktul Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a getirilmesi, kabul etmemesi ve getirilememesi halinde o¨ldu¨ru¨lmesi ic¸in harekete gec¸ildiği anlatılan tez evrakında, Mansour Othman M. Abu Hussain’a verilen direktif üzerine Suudi Arabistan’da misyon yapanlardan 15 şahsiyet bir ekip oluşturulduğu vurgulandı.

Yapılan go¨ru¨s¸meler sonrasında, Suudi Arabistan I·stanbul Bas¸konsoloslugˆunda atas¸e olarak çalışan maznunlar Yasir Halid B. Salman ile istihbaratc¸ı Ahmed Abdullah A. Almuzaini’nin, İstanbul’daki hareket tarzını tanımlamak, icra edilecek aksiyonun yer, vakit ve pozisyonunu tanımlayıp tasarılama yapmak ve zarurî bilgileri almak emeliyle Suudi Arabistan’a çağırıldıkları kaydolundu.

Tez Dokümanında, Suudi Arabistan’a yapılan tasarılama sonrasında olus¸turulan ve o¨nceki sorus¸turma sonrasında haklarında argüman evrakı du¨zenlenen 15 kis¸ilik grup ile bu c¸alıs¸maya katılmak u¨zere 29 Eylül 2018 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Yasir Halid B. Salman’ın, maktulun Suudi Arabistan I·stanbul Bas¸konsoloslugˆuna gidecegˆi 2 Ekim 2018 gu¨nu¨ orada olmak u¨zere kümeler halinde harekete gec¸tikleri tabir edildi. Sav Evrakında, haklarında daha önce dava açılan 18 maznun ile mevzubahisi 2 kuşkulunun, maktulun bas¸konsoloslugˆa gelmesinden o¨nce mecburî hazırlıkları bitirdikleri anlatıldı.

KUŞKULUNUN, KAŞIKÇI’YI ARAMASI

Tez Evrakında, 2 Ekim 2018 gu¨nu¨ Londra’dan do¨nen maktul Kaşıkçı’nın birebir gu¨n nis¸anlısı olan mu¨s¸teki ile birlikte iken cep telefonu ile saat 11.20 sıralarında s¸u¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari’yi arayarak operasyonlarının hazır olup olmadığını sorduğu, kuşkulu Abdulbari’nin “Buyrun dokümanlarınız hazır, almaya gelin. Saat 13.00’de sizi bekliyoruz” dediği aktarıldı.

Kelam konusu tarihte bas¸konsoloslugˆa giren maktulu¨n, Bas¸konsolosun 2. katta bulunan odasına davet edildigˆi belirtilen argüman dokümanında, burada Kaşıkçı’ya Suudi Arabistan’a do¨nu¨p do¨nmeyecegˆinin soruldugˆu ve hakkında geri do¨nmesi ic¸in I·nterpol’den buyruk oldugˆu, yargı kararı bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

Tez Dokümanında, burada hakkında rastgele bir dava olmadıgˆını so¨yleyen Kaşıkçı’dan ogˆluna mesaj yazmasının istendiğini lakin maktulun bunu kabul etmediği tabir edildi.

Kaşıkçı’nın, odada bulunan s¸u¨pheliler tarafından bölmesine müsaade verilmeyip agˆzının kapatıldığı, kars¸ı koymaya c¸alıs¸sa da bunu bas¸aramadığı ve bogˆularak o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨ bildirilen argüman evrakında, cesedinin parc¸alanarak bas¸konsolosluk binasından c¸ıkarıldıgˆı kaydolundu.

Vakadan sonra haklarında daha o¨nce argüman dokümanı du¨zenlenen 18 maznunun hadise gu¨nu¨ değişik kümeler halinde İstanbul’dan parçaladıkları belirtilen argüman evrakında, şu¨pheli Yasir Halid B.Salman’ın 3 Ekim 2018’de, şu¨pheli Sultan Yahya A. Abdulbari’nin ise 29 Eylül 2019’da Suudi Arabistan’a gittigˆi vurgulandı.

Tez Evrakında, bu iki kuşkulunun suc¸a dogˆrudan katıldıkları ve ortak denetim alanına aldıkları maktul Kaşıkçı’yı bogˆarak o¨ldu¨rdu¨kleri ve bu suretle “planlayarak ve canavarca hisle azap sürükleterek isteyerek öldu¨rme” suc¸unu is¸ledikleri belirtildi.

ARAMANIN YAPILDIĞI TARİHTEN ÖNCE ISPATLAR YOK EDİLDİ

Tez Evrakında, konsolosluk binasında, meskeninde ve arac¸larında yapılan arama ve hadise yeri analizlerine ragˆmen cinayetten sonra ispatları yok etmek emeliyle Türkiye’ye gelen s¸u¨pheliler Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed I·brahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi tarafından ispatların yok edilmesi sebebiyle maktulun cesedi yahut cesede ilişkin rastgele bir iz yahut emare bulunamadıgˆı kaydolundu.

Konsolosluk binası, meskeni ve arac¸larında tasarlanan ayrıntılı ve kapsamlı aramanın, Suudi yetkililer tarafından degˆerlendirme yapılacagˆı belirtilerek 9 Ekim 2018’de asıllaştırılamadığı anlatılan sav evrakında, bundan sonra, arama ve tahlillere bas¸landıgˆı,15 Ekim 2018’den o¨nceki tarihlerde suc¸ delillerini yok etmek ve saklamak emeliyle bir kadronun Türkiye’ye geldigˆi aktarıldı.

Sav Dokümanında, şunlar kaydolundu:

“Suc¸a ilis¸kin ispatları ortadan kaldırmak emeliyle bu grubun Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımız tarafından yapılacak olan biyolojik gereçler ile parmak izi aras¸tırması, vu¨cut izi ve biyolojik yıkıntıların kimyevi yo¨ntemlerle aranması, luminol kimyevi husus ile kan izi aranarak o¨rnekler alınması s¸eklindeki arama ve analiz is¸lemi sırasında rastgele bir ispatın elde edilememesi ic¸in mecburî c¸alıs¸maları yapmak ve hasebiyle suc¸ delillerini saklamak, silmek, yok etmek ve karartmak emeliyle u¨lkemize geldikleri tespit edilmis¸tir.”

 Cumhuriyet http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kasikci-cinayetine-iliskin-ikinci-iddianamede-carpici-detaylar-1769996

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Tüm misafir ve üyelerimiz yaptıkları yorum ve yazılar dan sorumludurlar.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL